Zápisy z jednání projektového týmu

Zápis z jednání bude zveřejněn po jednání projektového týmu.