18.8.2022


  • 9 – 16 hodin – Jiřina BednářováRozvoj řeči, fonologické uvědomování (čtenářská pregramotnost) – ZÁMEK (zasedací místnost MAS)

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro čtení a psaní mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. matematika, kde je porozumění řeči a přesné chápání významu slov klíčové pro vytváření matematických pojmů; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.

  • 9-16 hodin – Jana Dvořáková a Renata NovákováZástupkyně ředitelky MŠ – most mezi ředitelkou a pracovním týmem (akreditovaný seminář) GYMNÁZIUM

Zástupce ředitele je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech oblastech řízení. Je v kontaktu se všemi partnery pedagogického procesu – s ostatními pedagogy školy, dětmi, rodiči i s veřejností. S ředitelem školy by měl zástupce ředitele tvořit nerozlučný tandem, jehož společným cílem je neustálý rozvoj a posun školy dle předem stanovené vize. Jaké by měl mít kompetence a jak si vybrat toho „správného“ zástupce? Jak si nastavit pravidla spolupráce mezi ředitelem a zástupcem? Jak by měla vypadat náplň práce zástupce MŠ? Na tyto i mnohé jiné otázky nejdete odpovědi na semináři, který je určen pro nové, ale i stávající zástupkyně ředitelky mateřské školy, ale i pro ředitelky MŠ.

  • 9-12 hodin – Katarína LonekováJak pečovat o sebe a svoji pohodu GYMNÁZIUM 

Konkrétní techniky, které pomohou zvládat stres a zátěž, uvolní, navodí odpočinek. Využitelné v práci, doma i přímo v situacích zátěže. Dají se využít i ve výuce – se žáky, třídou. Ideální pro sborovnu v těžkých časech. Seminář nabízí prostor k zastavení se, vydechnutí, nabrání sil.

  • 9-16 hodin – Lukáš JavorekKooperativní učení a párové metody učení + Matematická gramotnost I. – aktivity na začátek vyučovací hodin + Použití ICT ve výuceGYMNÁZIUM 

Chcete začít s kooperativním učením na ZŠ a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat, a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

Vyzkoušíme si univerzální aktivizující startéry na začátek vyučovací hodiny, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Čeká Vás také ochutnávka pestrých aktivit využitelných nejen v matematice vhodných pro párovou práci. Aktivity jsou využitelné i při distanční výuce. Podíváme se na online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a mohou je využívat i naši žáci. Předám vám online zdroje, které se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit své hodiny, aby odpovídaly výstupům pro 21. století.

Zajímají Vás možnosti využití ICT ve výuce?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi, a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Rád bych vám představil ICT jako vašeho pomocníka při vyučovacích hodinách. Pokud si s sebou vezmete tablet, notebook budete si moci ihned sami vyzkoušet.