18.8.2022


  • 9 – 16 hodin – Jiřina BednářováRozvoj řeči, fonologické uvědomování (čtenářská pregramotnost) – ZÁMEK (PTP)

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro čtení a psaní mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. matematika, kde je porozumění řeči a přesné chápání významu slov klíčové pro vytváření matematických pojmů; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.

  • 9-16 hodin – Jana Dvořáková a Renata NovákováZástupkyně ředitelky MŠ – most mezi ředitelkou a pracovním týmem (akreditovaný seminář) ZÁMEK (zasedací místnost MAS)

Zástupce ředitele je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech oblastech řízení. Je v kontaktu se všemi partnery pedagogického procesu – s ostatními pedagogy školy, dětmi, rodiči i s veřejností. S ředitelem školy by měl zástupce ředitele tvořit nerozlučný tandem, jehož společným cílem je neustálý rozvoj a posun školy dle předem stanovené vize. Jaké by měl mít kompetence a jak si vybrat toho „správného“ zástupce? Jak si nastavit pravidla spolupráce mezi ředitelem a zástupcem? Jak by měla vypadat náplň práce zástupce MŠ? Na tyto i mnohé jiné otázky nejdete odpovědi na semináři, který je určen pro nové, ale i stávající zástupkyně ředitelky mateřské školy, ale i pro ředitelky MŠ.

  • 9-16 hodin – Naďa ČernáVyužití metod kritického myšlení na 1. stupni ZŠ GYMNÁZIUM 

Využití metod a aktivit kritického myšlení napříč předměty pro smysluplnou práci se žáky. Vyzkoušíme si prožitkově sami na sobě lekce  Ekologická kopírka – mentální model (Matematický panáček, Hledáme báseň),  Čtení s předvídáním (Cesta, která nikam nevedla, Divočiny), Práce se čtenářskými kostkami (Lakomá Barka), Skupinová debata (Květinové městečko), Vím, chci vědět, dověděl/a jsem se (Barvy podzimu)  a Kostka (úrovně myšlení). Na semináři získáte vzory pracovních listů s lekcemi pro žáky a návodné metodické listy pro využití  jednotlivých aktivit při výuce.

  • 9-12 hodin – Katarína LonekováJak pečovat o sebe a svoji pohodu GYMNÁZIUM 

Konkrétní techniky, které pomohou zvládat stres a zátěž, uvolní, navodí odpočinek. Využitelné v práci, doma i přímo v situacích zátěže. Dají se využít i ve výuce – se žáky, třídou. Ideální pro sborovnu v těžkých časech. Seminář nabízí prostor k zastavení se, vydechnutí, nabrání sil.

  • 9-12 hodin – Lukáš JavorekKooperativní učení a párové metody učení GYMNÁZIUM 

Chcete začít s kooperativním učením na ZŠ a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat, a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

  • 13 -16 hodin – Lukáš JavorekPoužití ICT ve výuce GYMNÁZIUM

Zajímají Vás možnosti využití ICT ve výuce?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi, a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Rád bych vám představil ICT jako vašeho pomocníka při vyučovacích hodinách. Pokud si s sebou vezmete tablet, notebook budete si moci ihned sami vyzkoušet.