19.8.2022


  • 9-16 hodin – Jiřina BednářováRozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ u dítěte předškolního věku (matematická pregramotnost)ZÁMEK (zasedací místnost MAS)

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.

  • 9-16 hodin – Jana Dvořáková a Renata NovákováUpevnění pozice ředitelky školkyGYMNÁZIUM

Hlavními náměty k diskusi budou témata, která většinu ředitelů tíží, tj. zda může být ředitel i dobrý pedagog, kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost, jak a co delegovat, koho, kdy a za co odměňovat, hospitační činnost, vedení pedagogických rad a porad, základní povinná pedagogická dokumentace v ředitelně a ve třídě i další aktuální témata. Cílem semináře je získat potřebné informace, podělit se o  své úspěchy, klást dotazy a cítit se dobře. Seminář je určen pro ředitelky/ředitele, případně i zástupkyně mateřských škol.