19.8.2022


  • 9-16 hodin – Jiřina BednářováRozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ u dítěte předškolního věku (matematická pregramotnost)ZÁMEK (PTP)

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.

  • 9-16 hodin – Jana Dvořáková a Renata NovákováUpevnění pozice ředitelky školkyZÁMEK (zasedací místnost MAS)

Hlavními náměty k diskusi budou témata, která většinu ředitelů tíží, tj. zda může být ředitel i dobrý pedagog, kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost, jak a co delegovat, koho, kdy a za co odměňovat, hospitační činnost, vedení pedagogických rad a porad, základní povinná pedagogická dokumentace v ředitelně a ve třídě i další aktuální témata. Cílem semináře je získat potřebné informace, podělit se o  své úspěchy, klást dotazy a cítit se dobře. Seminář je určen pro ředitelky/ředitele, případně i zástupkyně mateřských škol.

  • 9-12 hodin –  Lukáš JavorekMatematická gramotnost I. – aktivity na začátek vyučovací hodinyGYMNÁZIUM 

Vyzkoušíme si univerzální aktivizující startéry na začátek vyučovací hodiny, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Čeká Vás také ochutnávka pestrých aktivit využitelných nejen v matematice vhodných pro párovou práci. Aktivity jsou využitelné i při distanční výuce. Podíváme se na online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a mohou je využívat i naši žáci. Předám vám online zdroje, které se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit své hodiny, aby odpovídaly výstupům pro 21. století.