Centrum pro MG


Článek – Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Stejně jak se digitální technologie prolínají našimi životy, tak prostupují v posledních dekádách výukou a vzděláváním napříč obory. Míra jejich zastoupení a užitečnosti při osvojování dovedností vázajících se k jednotlivým předmětům bývá ovlivněna různými faktory. Od nedostatečné materiální vybavenosti v raných obdobích až například po slabé digitální povědomí hlavních aktérů vzdělávacího procesu. V současnosti jsou již digitální technologie nedílnou součástí výuky. Tento článek si klade za cíl seznámit učitele matematiky s oblastmi či procesy v rámci výuky, kdy jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům k získání matematických dovedností nebo ulehčují pedagogickou činnost učitelům.

– https://clanky.rvp.cz/clanek/23028/VYUZITI-DIGITALNICH-TECHNOLOGII-VE-VYUCE-MATEMATIKY-.html

 

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” dne 3.2.2022

https://www.proskoly.cz/matematika 

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/uvod-ucitel.php

 

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” dne 6.5.2021

Hry do hodiny matematiky – Souřadnicová bitva 

Souřadnicová bitva,

stručný návod:

Děti hrají ve dvojicích. První hráč dvakrát hodí desetistěnnou kostkou. Tato dvě čísla určují souřadnice bodu, který  první hráč vyznačí svým předem určeným symbolem do soustavy souřadnic v pravé části listu a zapíše do své tabulky v dolní části listu.

Pak hraje druhý hráč stejným způsobem atd. Vyhrává ten, kdo první získá čtyři symboly v jedné řadě.

Do hry lze zařadit volné tahy, kdy si hráči nemusí souřadnice losovat, ale mohou si vybrat bod tak, aby zvýšili svou naději na výhru.

Losování lze provést i jinými způsoby, např. pomocí “káči” vyrobené ze čtvrtky a špejle. Bohužel je obtížné vyrobit ji tak, aby byla správně vyvážená a losovala spravedlivě.

****

revize ICT v RVP ZV (edu.cz) – https://revize.edu.cz/
****
 
****
Matematické putování – je soutěž pro týmy žáků ze 4. a 5. ročníků základních škol, kterou připravují studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
****
****
EMA – Metodický portál RVP.CZ
****
SCIO – Svět gramotnosti.cz- prezentace – Matematicka_gramotnost_Scio
****

 

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 14.3.2021

https://scratch.mit.edu/projects/471857136/fullscreen/ – geometrie on line v programu Scratch 

tip na knihu –Matematická cvičení s diferencovaným zadáním pro 6.–9. r. ZŠ

Cvičení jsou rozdělena podle jednotlivých ročníků a tematických celků do písemných prací. Každá z nich je je vypracována ve čtyřech variantách obtížnosti (od nejjednoduššího zadání pro nejslabší žáky až po náročná zadání, eventuálně rozšiřující učivo, pro nadané žáky). Písemné práce jsou určeny především k procvičování daného učiva různými formami (samostatná práce, skupinová práce, řešení u tabule). Písemné práce jsou různě náročné na čas, u nejdelších je předpoklad 15 – 20 minut. V závěru sbírky je uvedeno řešení všech příkladů.

 • Podtitul: pro 6. – 9. ročník ZŠ
 • Autor: E. Kučinová
 • Rok vydání­: 2004
 • Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
 • ISBN: 80-7235-259-8
 • Počet stran: 104

 

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 17.2.2021

https://whiteboard.fi/

https://www.triumphcloud.com/

https://epic-pen.com/

https://orgpad.com/ – tvorba myšlenkových map

https://vocaroo.com/ -hlasové zprávy pro žáky, lze sdílet do učebny…

https://www.tybrdo.cz/informatika/prestante-psat-komentare-radeji-je-zakum-namluvte-je-rychlejsi – nahrávání zpráv pro žáky

http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=3 – zásobník aktivit a příkladů pro hodiny matematiky 

liveworksheets – https://www.liveworksheets.com/

 

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 13.1.2021

Formativní hodnocení – Pavlína Loňková

Jak evidovat docházku v google meet – video – Docházka v GM

doplněk Chromu – Docházka v GM

Jak hodnocením podporovat učení – Alex Katakalidis – video Alex Kataklaidis

nástroj KRUŽÍTKO

Bílá tabule s funkcemi pro matematiku a kreslení – bílá tabule – v krabici najdete nástroje pro matematiku Hejného 

https://www.mathlearningcenter.org/apps 

https://mathsbot.com/

doplněk Chromu – Equatio – funkce pro výuku matematiky n dálku 

stránky Pavlíny Loňkové – https://www.pancelcino.cz/autorka/

 

**************

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Metodický průvodce k projektu Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy, Litomyšl. Projekt je zaměřen na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ pomocí manipulativních činností. 

k by měl učitel při předškolním vzdělávání a v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy postupovat? Jaké konkrétní metody práce a jaké didaktické pomůcky volit? Jak zařadit do výuky práci s didaktickými pomůckami a se stavebnicemi, popř. předměty běžné denní potřeby, aby bylo dosaženo rozvoje matematické gramotnosti? Proč je dobré se těmito aktivitami zabývat? Odpovědi na tyto otázky učitelé naleznou v příručce Metodický průvodce a v přiložených videích: 

https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-rozvijejici-matematickou-gramotnost

Celý materiál – Manipulativni_cinnosti_rozvijejici_matematickou_gramotnost

******************

Ověřené zdroje vyzkoušené během distanční výuky v březnu a dubnu 2020.

 • Co jsem vyzkoušela – Jitka Rambousková – odkaz ZDE 
  • web plný inspirace, nápadů a návodů – jak pro výuku on-line tak pro běžné vyučování 
 • Quizziz – odkaz ZDE
  • tvorba kvízů – a pozor má i matematické symboly
 • Geogebra – odkaz ZDE
  • webinář SYPO – lektorka Veronika Havelková – ZDE 
  • ostatní videa ke Geogebře – ZDE
 • AlfBook – odkaz ZDE 
  • vynikající nástroj k ověření a upevnění vědomostí z učiva základní školy
  • více než 20 000 interaktivních cvičení
  • 12 pestrých typů úloh
  • seřazení testů podle ročníků, předmětů a tematických celků
  • přehledné statistiky a historie řešení
 • Umíme To – odkaz ZDE
  • procvičování snadno a kvalitně a to v různých předmětech (ČJ, M, AJ, NJ, …)
  • Systém sám opraví domácí úlohy, které v něm učitel zadá. Učiteli tak ušetří několik hodin týdně. Navíc získáte zajímavé statistiky a přehled, co studenty trápí.
 • Škola v pyžamu  – odkaz ZDE
  • Jednoduché zadávání domácích úkolů, přehledné zobrazení odevzdaných řešení a možnost rovnou v počítači označit žákům chyby.
  • Výklad látky je možné nahrát jako video, aby žáci nemuseli pracovat pouze s učebnicemi.
  • S celou třídou se také můžete setkat v online hodině, kde můžete žáky i vyvolávat jako v klasické třídě, a učení nabere zcela jiný rozměr.
 • Školákov – odkaz ZDE.
  • přehledná webová stránka s procvičováním matematiky, českého jazyka a prvouky pro 1. stupeň
 • Zlatka – odkaz ZDE 
  • webové stránky věnující se finanční gramotnosti – pro 1. i 2 stupeň ZŠ 
 • Matika.in – odkaz ZDE  
  • webové stránky s cvičeními a hrami pro 1. i 2. stupeň ZŠ
 • Kahoot – odkaz ZDE 
  • web pro tvorbu kvízů, umožňuje kontrolu žáků a vyhodnocuje statistiky  
 • Learningapps.com – odkaz ZDE
  • web pro tvorbu kvízů, pracovních listů 
 • Worlswall.net – odkaz ZDE 
  • web pro tvorbu kvízů a pracovních listů, některé jsou již hotové, dají se použít, v různých jazycích i předmětech
 • Math-aids.com – odkaz 
  • zdroj matematických úloh pro různé stupně