Dotazy


Zde můžete zformulovat a odeslat dotaz z oblasti školské legislativy, pracovního nebo správního práva Dr. Monice Puškinové.

Podmínky:

  • Maximálně 2 dotazy týdně za území MAP II pro Brandýsko
  • Odpovědi do 10 dnů od zadání dotazu – budou zveřejněny na www.mapbrandysko.cz v sekci Legislativa/odpovědi – zamčený list (odpovědi budou přístupné pouze tazatelům)
  • 1 dotaz může mít maximálně 2 podotázky
  • období 09-12/2020