Voda je život

Ve středu 26. června 2019 se na Karlově náměstí proběhne zábavně-vzdělávací akce pro školy a širokou veřejnost VODA JE ŽIVOT.

Akci pořádá hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Petra Hlubučka a starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové.

Akce je určena dětem, žákům základních i mateřských škol, studentů nižších tříd gymnázií i středních škol a učilišť, jejich rodičům, prarodičům a široké veřejnosti.

ílem kampaně je informovat veřejnost o dopadech klimatické změny a představuje způsoby, jak je možné se na tuto již probíhající změnu adaptovat. S touto skutečností se návštěvníci seznámí během interaktivních workshopů, kde se dozví, jaký význam pro ně má městská zeleň i obsah vody v půdě a co způsobí její poškození či nedostatek. Stejně tak se ale lidé dozví, jak vše ovlivnit ve prospěch přírody i svého zdraví.

Budeme si ale hlavně hrát a budeme se bavit!

O to se nám jistě postará moderátor Olda Burda se svými zábavnými hrami a soutěžemi.

Nebude ochuzena ani kulturní stránka – pro mladší děti máme připravenu od 10 h pohádku a pro všechny příchozí odpoledne od 15 h vystoupení a bubenickou show Tam- Tam Batucada.

Více informací v letáku – 2485732_790439_MHMP_VODA_DL_junior_100x210_nahled_final