Letní škola


Děkujeme, že jste si i letos vybrali strávit s námi Váš čas v rámci Letní školy pro pedagogy. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a budete odcházet spokojení. Letní škola je určena pedagogům ze základních a mateřských škol z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

TERMÍN – Letní škola pro pedagogy se koná v termínu 20.-22.8.2024. 

Přihlašovat se můžete do 30.6.2024. Minimální počet přihlášených na každý seminář je 10 osob. V případě menšího zájmu si vyhrazujeme právo seminář zrušit. Přihlašovací formulář ZDE.

Program:

20.8.2024

9.00- 16.00 – Mgr. Květa Hrbková – Komunikace s (arogantními) rodiči (max. 20 osob) – ZÁMEK 

Asertivita je základním nástrojem sebevědomí a osobnostně sociálního rozvoje dospělého člověka. Cílem semináře je předání základních informací k tématu asertivity. Pedagogové si ujasní rozdíly mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikací a z toho vyplývající nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací. Seznámí se s fungováním asertivních přístupů, vyjasníme si pojmy jako je konflikt, argument i manipulace. Jedním ze základních úloh asertivity je manipulativní chování rozpoznat a zastavit.  Snahou této vzdělávací aktivity je vnést asertivitu do školního prostředí, jako nástroj dorozumění se, vyjasňování i hledání kompromisů. Pedagogové si osvojí asertivní pravidla, která pomohou podpořit jejích sebevědomí a umění argumentace, napomůžeme tím otevřenému a vstřícnému řešení situací v prostředí školy.

Vhodné pro vedení škol, pedagogy MŠ, ZŠ, asistentky, vychovatelky.

***

9.00 – 12.00 – PhDr. Monika Puškinová – Aktuality v legislativě pro vedení – max. 25 osob – ZÁMEK

Vhodné pro vedení škol.

***

9.00 -13.00 – Digitální wellbeing – Malá technická univerzita – min. 10 osob – GYMNÁZIUM 

Důležitost digitálního wellbeingu a jeho vliv na chování dětí (pozitivní i negativní dopady na děti a celou společnost digitálních technologií) vše úměrné věku 5-8 let. Inspirativní metodika k vedení lekce “Co je to internet?” Inspirativní metodika práce s divadelními hrami zaměřenými na digitální wellbeing: Jak dostat Máru od tabletu – téma nadměrného trávení času u obrazovek, Jak se vypořádat s ošklivým příběhem – téma strachu a strašidelných videí, jak tyto emoce zpracovat,  Digi pozitiva – Jedeme na výlet – pozitivní zkušenost s internetem, k čemu ho můžeme využívat.

Vhodné pro pedagogy MŠ a pedagogy 1. stupně ZŠ, vychovatelky a asistenty

***

13.00 – 16.00 – Mgr. Dana Cejpková – Řízení ženských kolektivů – ZÁMEK

Seminář má pomoci rozklíčovat zákonitosti ženských týmů a ukázat možné cesty a nástroje, které vedou k hladkému vedení ženského týmu. Je určena všem vedoucím pedagogickým pracovníkům, kteří se ocitají mezi samými ženami a hledají cesty k lepšímu pochopení zákonitostí fungování čistě ženského kolektivu a k účinnější komunikaci uvnitř týmu. 

max. 20 osob

Vhodné pro vedení škol.

***

9.00 – 17.00 – Prof. Mikulajová, Anežka Kejřová – Rozvoj jazykových dovedností dle Elkonina – GYMNÁZIUM 

Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností. Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením. Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.

POZOR – KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI MUSÍ NA VLASTNÍ NÁKALDY POŘÍDIT METODIKU, BEZ NÍ NENÍ MOŽNÉ SEMINÁŘ ABSOLVOVAT – (https://centrumrozum.cz/vzdelavaci-materialy/objednavka-elkonin/)

Vhodné pro pedagogy MŠ.

***

13.00 – 16.00 – Mgr. Lada Kudláčková – Metodicko-herní seminář nabitý inspirací – GYMNÁZIUM

Praktické ukázky zapojení herních prvků do výuky (deskové hry a další didaktické materiály), originální aktivizační metody a nápaditý didaktický materiál. Vše z dílny ALBI.

Vhodné pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ, vychovatelky a asistentky.

***

21.8.2024

9.00- 16.00 – Mgr. Květa Hrbková – Emoce ve škole (max. 20 osob) – ZÁMEK 

Pedagog ve školním zařízení předává dětem vědomosti, zkušenosti, ale také svůj osobnostní um, a to i v rámci emocí. Protože pedagog vzdělává děti i vlastním příkladem, jsem přesvědčená, že je potřeba, aby se tématu zvládání emocí věnoval a postupně ho pro sebe zpracoval tak, aby byl emočně čitelný, ale aby měl své emoce pod kontrolou.

Emoční zralost je pro učitele základní pilíř v jeho životě osobním, ale i profesním.  K náhledu na toto téma bude sloužit seminář, který jsme pro vás připravili.

Vhodné pro vedení škol, pedagogy MŠ, ZŠ, asistentky, vychovatelky.

***

9.00 – 17.00 – Prof. Mikulajová, Anežka Kejřová – Rozvoj jazykových dovedností dle Elkonina – GYMNÁZIUM 

Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností. Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením. Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.

POZOR – KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI MUSÍ NA VLASTNÍ NÁKALDY POŘÍDIT METODIKU, BEZ NÍ NENÍ MOŽNÉ SEMINÁŘ ABSOLVOVAT – (https://centrumrozum.cz/vzdelavaci-materialy/objednavka-elkonin/)

Vhodné pro pedagogy MŠ.

***

9.00 – 12.00 – Mgr. Jitka Kendíková – Management pro vedení školy – GYMNÁZIUM

Jak se nezbláznit na ředitelském postu aneb udržitelný management školy. Zaměříme se na:

  1. Koncepční práce – plánování
  2. Zvládání denní rutiny
  3. Kdo pomůže?
  4. Jak si udělat čas pro sebe a na sebe

Tak co se pořádně opřít do managementu? Aby ředitelům bylo v práci i mimo ni líp?

Vhodné pro vedení škol.

***

9.00 – 12.00 – Ing. Michal Špitálník – Bezpečnost na internetu, v mobilu a počítači pro všechny (normální lidi, učitelky i děti) aneb zábavný seminář o nebezpečných věcech – GYMNÁZIUM

Určitě o bezpečnosti víte všechno, ale neděláte pro to skoro nic (jako každý druhý) 😊. Používáte stroje/přístroje každý den, jste na internetu dnem i nocí, nakupujete v e-shopech, platíte kartou, jezdíte podle navigace, stahujete aplikace i soubory a ochraňujete své i cizí děti. Děláte to ale bezpečně? A jdete tak příkladem?
Znáte a umíte mluvit dlouho a zasvěceně o výrazech jako jsou: zálohování, autorizace, dvojfaktorové ověřování, nebezpečné stránky, sebepoškozování, internetové výzvy, ukradená identita, bezpečná hesla, kyberšikana, phishing, SPAM, Fake News, podvržená stránka, umělá inteligence (AI) a jiné?

Ať již je vaše odpověď Ano či Ne, přijďte si o tom lidsky (ne „ajťácky“) povídat na náš seminář. Jeho obsah budete tvořit vy svými dotazy, zkušenostmi, nesouhlasy a postřehy. Ukážeme si příklady dobré i špatné. Pokud si odnesete jedinou myšlenku, kterou realizujete (a tím nemyslím „protažení korálků nosem a vytažením ústy“ – slušná výzva, že?), bude digitální svět pro vás i vaše děti zase o kousek bezpečnější. A to snad chceme.

Vhodné pro vedení škol, pedagogy MŠ, ZŠ, vychovatelky i asistentky.

***

13.00 – 16.00 – Bc. Dita Šimáčková – Oromotorika – GYMÁZIUM

Workshop zaměřený na rozvoj motoriky mluvidel v rámci logopedické prevence zejména v mateřských školách.

  • Oromotorika je jednou z dovedností, kterou v rámci prevence rozvíjíme a je důležitá pro budoucí správnou výslovnost hlásek u dětí.
  • Ukážeme si hravé aktivity pro trénink svalové síly a obratnosti jazyka a rtů, jak pomoci dětem se lépe vyznat ve vlastních ústech a artikulačních dovednostech.
  • Povíme si něco o možnostech, jak motivovat děti ke cvičení motivovat a navést je ke správné nápodobě.

Vhodné pro pedagogy MŠ.

***

22.8.2024

9.00 – 12.00 – Ing. Petra Schwarzová – Aktuality ve financování a ekonomice pro vedení škol – max. 25 osob – GYMNÁZIUM

Vhodné pro vedení škol, ekonomy/ky a hospodáře/ky škol.

***

9.00 – 16.00 – Mgr. Hanka Švejdová – Klikyháky třesky plesky, ať je nám tu spolu hezky…

Říkadla, rituály, popěvky, příběhy a další praktické činnosti, které nám pomohou nastartovat i propojit celý rok s dětmi. Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát a do školky se vrátíme osvěžené a vybavené novými podněty a činnostmi pro děti, které jsou praxí ověřené a fungují.

Vhodné pro pedagogy MŠ.

*****

MÍSTO KONÁNÍ – Semináře se budou konat v prostorách zámku v Brandýse nad Labem (Plantáž 402/8) a gymnázia J. S. Machara (Královická 668). Místa konání jsou uvedena u jednotlivých seminářů.

CENA – pro pedagogy ze škol území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou v rámci MAP IV semináře ZDARMA

STRAVA – během letní školy pro Vás zajistíme občerstvení – nápoje (voda, káva, čaj) a lehké občerstvení (koláče a obložené houstičky). V době oběda pro Vás budou k dispozici obložené francouzské bagety (kuřecí maso/šunka/sýr/caprese….) každý den Letní školy.

Příspěvek na občerstvení je 250,- Kč/při výběru celodenního semináře, 150,- Kč/v případě výběru půldenního semináře. Úhrada proběhne na základě vystavené faktury. Fakturu Vám zašleme automaticky po Vašem přihlášení na adresu školy. (Preferujete-li zaslání faktury na jinou adresu, uveďte ji do poznámky. Bude-li za Vás hradit stravu škola, uveďte to také do poznámky). Upozornění – bohužel nejsme schopni vyhovět případným dietním omezením. Děkujeme za pochopení. 

PARKOVÁNÍ – parkovat lze v okolí zámku v ulicích Plantáž a Na Celné – obě ulice jsou však zpoplatněny (ostatně jako většina ulic v Brandýse nad Labem), v blízkosti Gymnázia je možné parkovat v ulicích Královická, Husova, Fakultní, Jiskrova, J. V. Práška a Josefa Kožíška. V některých z ulic lze parkovat bezplatně, každopádně se ujistěte o situaci dle aktuálního dopravního značení.

Dobročinný obchod DOBROMYSL – jako v předchozích letech je možné přinést dary pro obchůdek Dobromysl (oblečení, šperky, knihy….) – https://obchod-dobromysl.cz/https://www.facebook.com/obchodDOBROMYSL – odevzdat je můžete organizátorkám LŠ.