PS pro čtenářskou gramotnost


Seznam členů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka:

Bohdana Valášková ZŠ Úvaly, učitelka
Petra Čepeláková MŠ Úvaly, učitelka
Věra Krajíčková Knihovna Eduarda Petišky, BNL, ředitelka
Mgr. Miroslava Krčová Ředitelka, ZŠ Límanova vila
Mgr. Marcela Havelková Zástupkyně ředitelky ZŠ Škvorec
Mgr. František Tomášek  
Mgr. Alice Kubálková Zástupce pro 1. stupeň, ZŠ Na Výsluní
Ing. Michal Špitálník Sdílený metodik ICT
Jitka Predigerová Učitelka ZŠ Odolena Voda

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

Datum        Místo konání

30.1.2023   ZŠ Škvorec                    POZVÁNKA (pdf)       ZÁPIS (pdf)

3.4.2023     MAS Střední Polabí      POZVÁNKA (pdf)      ZÁPIS (pdf)

22.6.2023   rest. Felicita, BNL         POZVÁNKA (pdf)      ZÁPIS  (pdf)

25.9.2023   ZŠ Úvaly                        POZVÁNKA (pdf)      ZÁPIS (pdf)