Zápisy z jednání ŘV


Zápis z jednání ŘV MAP 6.6.2019 – Zápis z 1. jednání ŘV MAP

Zápis z hlasování per rollam 30.8.2019- dokumenty MAP II – zápis per rollam 30.8.2019 – dokumety MAP II

Zápis z hlasování per rollam 31.8.2019 – aktualizace investičních záměrů – zápis per rollam – investice 31.8.2019

Zápis z jednání ŘV MAP 16.2.2020 – Zápis ŘV_final

Zápis z hlasování per rollam 6.10.2020- aktualizace investičních záměrů – Zápis z hlasování_aktualizace investičních priorit ORP

Zápis z hlasování per rollam 6.10.2020- aktualizace seznam členů ŘV MAP – Zápis z hlasování_změna člena ŘV

Zápis z hlasování per rollam 16.11.2020 – dokumenty MAP – zápis ŘV 11 až 16_11_2020

Zápis z hlasování per rollam 8.3.2021 – dokumenty MAP – zápis ŘV 1 až 8_3_2021

Zápis z hlasování per rollam 23.4.2021 – dokumenty MAP – zápis ŘV 16 až 23_4_2021

Zápis z on line jednání ŘV MAP  23.6.2021 – Zápis ŘV 23_6_2021

Zápis z on line jednání ŘV MAP 12.1.2022 – Zápis ŘV 12_1_2022