Aktuality

BESIP – výukové spoty – MŠ

BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravil metodiky pro výuku dopravní výchovy v MŠ. Tuto metodickou řadu doplňují videospoty věnované bezpečnému pohybu předškolních dětí v silničním provozu a pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu. https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Vyukove-spoty-pro-MS   

Mateřská škola na telefonu – Projekt SYPO

Mateřská škola na telefonu – Projekt SYPO

Položením otázky si utřídím myšlenky. V diskuzi s kolegou najdu řešení. KDO VÁM ODPOVÍDÁ? Jsme ředitelky a ředitelé mateřských škol, kteří pracují při NPI ČR ve Stálé konferenci ředitelů. Díky své dlouholeté praxi jsme se...

ZUŠ přijímačky – obory pro předškoláky

ZUŠ přijímačky – obory pro předškoláky

Přijímání žáků do ZUŠ – pro předškolní děti Obory:  Hudební obor, Taneční obor, Literárně dramatický obor, Výtvarný obor Elektronické přihlášky přijímáme do konce května. Pro školní rok 2021/2022 budou děti přijímány do všech oborů bez...

Webináře SYPO

Webináře SYPO

Webináře k oborovým didaktikám Webináře jsou určeny učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika. Jsou zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách.  Webinář funguje jako...