Investice


Seznam Investičních priorit (projektových záměrů) schvaluje Řídící výbor MAP jednou za 6 měsíců. Projektové záměry musí být v souladu s definovanými cíli MAP.

Požadavky na nové projektové záměry posílejte, prosím, k rukám koordinátorky plánování MAP III Moniky Králíkové na kralikova@brandysko.cz nebo vedoucí MAP III pro Brandýsko Emilii Koťátkové na kotatkova@strednipolabi.cz.

Aktualizace schválená 8.9.2023. 

Strategický rámec MAP (investiční priority pro období 2021 – 2027)

SR MAP pro Brandýsko do 2025 – text