Prohlášení o přístupnosti


 PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

MAS – Střední Polabí, z.s. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vyhláškou č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Výjimky z této vyhlášky jsou uvedené níže

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.mapbrandysko.cz.

Struktura informací

Struktura informací webu je tvořena podle specifikace HTML 5. Obsah a forma jsou odděleny pomocí kaskádových stylů (CSS). Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních a vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo umožněno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace se na internetových stránkách nachází v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, ZIP, RAR), a to zejména z důvodu jejich velkého rozsahu či obsahu typografických prvků a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, proto doporučujeme jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je nutné získat příslušné prohlížeče či programy, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů (Acrobat Reader, Word Viewer, WinRar). Některé webové prohlížeče mají aplikaci pro prohlížení výše uvedených formátů již integrovanou.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže:

Výjimky

  • Pravidlo 11: Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.
  • Použití wysiwyg editoru pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost není ovlivněna.
  • Pravidlo 30: Tabulky použité pro zobrazení tabulkových dat neobsahují vždy značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 3. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Velmi jsme se snažili, aby byl nás web přístupný všem uživatelům, a to na základě principů přístupnosti, avšak chybička se mohla vloudit, proto v případě jakýchkoli obtíží či k vyžádání informací a obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice, nás prosím kontaktujte na e-mailu:  kotatkova@strednipolabi.cz či andrea.parezova@brandysko.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz