Polabská strašidla


Publikace Polabská strašidla byla vydána díky finančním prostředkům z projektu MAP II pro Brandýsko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529

V textu byly zachovány původní pravopisné podoby, a to z důvodu jeho autenticity. Opraveny byly zjevné pravopisné chyby.

Pověsti, pověry, báje a pranostiky byly napsány, sebrány, uspořádány různými autory, jejichž identitu se nepodařilo dohledat. Z důvodu vypořádání autorských práv prosíme event. dědice, aby se přihlásili.

texty připravila: Věra Krajíčková, knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem
korektura textů: Zdeňka Tichá
DTP a grafika: Olga Fábry
kresby: děti a žáci z mateřských, základních a základních uměleckých škol z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Kniha ke stažení ve formátu PDF pro tisk

On line výstava – video z výstavy v Oblastním muzeu Prahy – východ – první část ZDE, druhá část ZDE a třetí část ZDE

Fotogalerie