Procházky po krychli

Tip do výuky matematiky jsou “Procházky po krychli”. 

Jedná se o rychlá cvičení, která se doporučují zařadit na začátku hodiny s cílem aktivizovat žáky. 

Metodika i jednotlivé úlohy – Procházky po krychli (PDF)