Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.

Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.
 
Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání (dále jen „jazyková příprava“).
Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v období:
a) od 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021 mateřským školám veřejným, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 2021.
b) od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mateřským školám soukromým a církevním, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2022.
Lhůta pro podání žádosti: Žádost musí být podána nejpozději do 5. března 2021.
 
TEXT výzvy ZDE