Kavárna pro češtináře

22.2.2021 proběhla první virtuální kavárna pro češtináře. 

Příspěvky účastníků: 

Psaní společné knihy na téma (M. Havelková, ZŠ Zeleneč)

 • třída deník, 7. třída moderní pohádka, 8. třída „co by o mě řekl můj (blízký předmět)“, 9. třída fejetony
 • Učitelka píše první kapitolu, na začátku roku se stanoví kritéria pro psaní
 • žák má na začátku hodiny příspěvek – čte svou kapitolu do knihy, třída hodnotí
 • Za splnění úkolu dává učitel jedničku :o)
 • třída deník – Deník je předmětu, který putuje rodinami, (praktikuji v hodinách slohu – cca 10 minut na začátku hodiny), předmět se pojmenuje, formou deníku žáci sdělují, co předmět celý týden dělal/spolu dělali
 • Žáci poskytují zpětnou vazbu – četl si rychle, četl si potichu, líbilo se  mi, že si dobře artikuloval……
 • Moderní pohádka u sedmáků – základ je známá pohádka, mají do ní vložit moderní prvky.
 • Kritéria – začátek „bylo, nebylo….“, kouzelný předmět, magické číslo…
 • Lze psát i v online výuce.
 • V osmičce „co by o mě řekl můj ……“ (zlatý řetízek, penál, mobil, baletní cvičky, klavír….), forma je očima toho blízkého předmětu
 • Na závěr uvést své motto (nemusí mít svoje vymyšlené, může být i převzaté)
 • Ostatn ížáci mají za úkol si poznamenávat si, co nového se o spolužákovi dozvěděli (v 6 i 8 třídě), následuje prezentace + zpětná vazba….
 • Práce se sbírají a žáci dostávají své vlastní/třídní knihy na konci deváté třídy
 •  

Metoda Alfbox – práce s textem – po přečtení textu vyhledávají žáci klíčová slova k zadaným písmenům.

 • V případě prezenční výuky a celé třídy lze pracovat ve skupinách s celou abecedou
 • Aktuálně je snazší vybrat jen některá písmena
 • Žáci následně mezi sebou porovnávají nalezená klíčová slova a s výsledky se dále pracuje.

 

Metoda ano/ne – při odpovědi ano krok dopředu, při ne krok dozadu, žáky vytáhneme z lavice, po přečtení textu připravené otázky – při online kartičky A/N. Pokud není odpověď pravdivá – musí obhájit – argumentují.

 

Černá (ZŠ Zeleneč)

 • Prstová abeceda, papírové lístečky – pro udržení žáků v on-line prostředí bdělých
 • Ranní špek/štěk – (inspirace z Českého rozhlasu) – viz samostatná příloha – aktuálně si sami děti zadávají a vymýšlejí Ranní špek
 • Divadlo V Dlouhé – představení do on-line hodin, níže cituji z nabídky divadla:
  • Nabízíme online představení. Cena za jednoho žáka je 70 Kč, pedagog zdarma, platba fakturou týden před termínem představení. Po zaplacení faktury a připsání peněz na účet od nás dostanete link, na kterém budete moct v objednaný termín představení dětem přehrát, případně je možné rozposlat žákům odkaz pro přehrání představení z domova (nemoc, karanténa, distanční výuka). Fakturu k proplacení dostanete týden dopředu, aby byl čas na její proplacení. Do té doby bych od Vás potřebovala znát přesné počty žáků, které budete chtít vyfakturovat. Zaplacené vstupné nevracíme.
  • Termíny představení jsou: (nabízí divadlo nebo se dají i domluvit) vždy od 10:00 hodin (přenos bude k dispozici do 12:00 hodin, bude tedy možné ho pro případ potřeby ,,pauznout“).
  • Nabízená představení – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, trailer ZDE, Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, trailer ZDE, Nebe – peklo, trailer ZDE.

 

Jitka Predigerová – ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda

 • Jak trénovat paměť – žákům k dispozici text s chybami – žáci si text přečtou a ti bystřejší zpozorují chyby, žáci chyby opravují + navazuje rozhovor na téma, které je uvedeno v textu. – Obměna – nejprve se ve třídě mluví o obsahu textu – dále se zjistí, že tam nejsou pravopisné chyby, ale chybí interpunkce – nastává opravování a zdůvodňování.
 • Křeslo pro hosta – představ svou knihu – žák mluví zpaměti – jedná se o trénink vyjadřování – u této aktivity je důležitý oční kontakt s publikem
 • Po skončení žák dostává zpětnou vazbu od spolužáků

 

Bohdana Valášková – ZŠ Úvaly

 • Falešné smsky – najít dvojici (Oldřich a Božena, Pat a Mat…) a nechat žáky napsat rozhovor
 • https://ifaketextmessage.com/
 • Děti připravily diktát, namluvily ho a nahrávku zaslaly učiteli – učitel využil v hodině.
 • Inspirace ČRo – kdysi příspěvky slavných osobností o knihách – proč ji četli, jak se jim líbila + úryvek z knihy – přeneseno na děti …… měly představit knihu a načíst pasáž…..
 • Audioknihy – žáci si vyhledají audioknihu – k určité pasáži (např. 3-7 minuta) připraví pracovní listy pro ostatní.
 • Přines si svou knihu
 • Masopust – rčení a přísloví o mase

 

Milada Boháčková – ZŠ Úvaly

 • Čtení do ouška, večer – v domluveném čase čte učitel dětem pohádku, příběh….
 • Žáci si píší dopis sami pro sebe – šesťáci na začátku a na konci si ho pak přečtou
 • Metoda 531 – shrnout obsah knihy v pěti větách, pak ve třech a pak jen v jedné větě. Pro některé žáky je těžké shrnou obsah do jedné věty, někomu zas 5 vět nestačí…..

 

 Dagmar Čapková – ZŠ Líbeznice

 • Dopis o knížce kamarádovi – proč by se měl právě tuto knihu přečíst
 • Dopis o knížce rodičům – proč byla tahle knížka strašná a podobnou už nekupovat….

Prosba – výzva – Pošlete si navzájem seznam četby…..