ZUŠ přijímačky – obory pro předškoláky

Přijímání žáků do ZUŠ – pro předškolní děti

Obory: 

Hudební obor, Taneční obor, Literárně dramatický obor, Výtvarný obor

Elektronické přihlášky přijímáme do konce května.

Pro školní rok 2021/2022 budou děti přijímány do všech oborů bez přijímací zkoušky

 

21 přijímání žáků MŠ