Mobilní planetárium

Jsme neziskový vzdělávací ústav se zaměřením na popularizaci přírodních věd v mateřských, základních i středních školách.

Nabízíme Vám nové možnosti, jak učit jinak. Vytvořili jsme projekt, pomocí něhož hledáme budoucí vědce.

Zájem o technické obory je každým rokem nižší, a to se musí co nejrychleji napravit. Jsme tady od toho, abychom učinili první kroky v této změně.

Poznejte s planetáriem úžasný svět vědy a techniky!

1.    V nabídce máme programy, které jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím od 3 do 18 let.

2.    Pořady jsou v souladu s programem a cíli rámcových vzdělávacích programů MŠMT pro všechny úrovně vzdělávání v ČR.

3.    Časová náročnost pro každou jednotlivou třídu je 30 minut nebo jedna vyučovací hodina s přestávkou v rámci školního rozvrhu –  odpadne Vám suplování a stres s dopravou při výjezdech mimo školu.

4.    Práce ve skupinách po max. 30 žácích. Každá skupina žáků si může navolit jiný program. To znamená, že během jednoho dne můžete mít ve Vaší škole až 8 různých pořadů uzpůsobených věkovým kategoriím i preferencím pedagogů.

5.    Doporučováno jako obohacující prvek pro přírodovědné i humanitní předměty, vhodné pro rozšíření EVVO.

6.    Ke všem filmům jsou k dispozici pracovní listy, se kterými učitelé mohou dále pracovat několik následujících vyučovacích hodin.

7.    Jedinečnost výkladů: profesionální software, unikátní ukázky (NASA a ESA), odbornost lektorů (jsme kolektivní člen České astronomické společnosti), inspirující a motivující přístup.

8.    Po předchozí konzultaci je možné některé pořady promítat v anglické či ruské jazykové mutaci.

                                                                                                                               …zábavně-vzdělávací programy jinak!

Více o konkrétních programech pro mateřské školy, pro základní školy a pro střední školy v jednotlivých sekcích.

VÝBĚR FILMŮ aneb JAKÝ POŘAD PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY VYBRAT?

Každá skupina může mít jiný film a může si jej vybrat přímo na místě v den naší návštěvy. Pokud chcete výběr nechat na nás, s výběrem toho nejvhodnějšího filmu pro danou kategorii žáků Vám poradí náš lektor, který má všechny naše pořady vždy na místě k dispozici.

Součástí všech vzdělávacích programů Mobilního planetária jsou pracovní listy, které Vám náš lektor předá po domluvě v elektronické podobě. Pracovní listy jsou zdarma a slouží k zopakování informací, které děti při návštěvě planetária získaly, můžete je využít i jako malou písemku pro Vaše žáky.

ORGANIZACE PROMÍTÁNÍ

Při organizaci návštěvy Mobilního planetária ve Vaší škole je nutno počítat s tím, že promítání probíhá po skupinách po 20-25 žácích a tyto skupiny se v planetáriu střídají vždy po asi 30 minutách v případě kratší verze programu (délka přestávky maximálně 10 minut mezi jednotlivými představeními záleží na Vás), nebo po 45 – 55 minutách v případě programu s interaktivním výkladem lektora.

Více o plánování akce s Mobilním planetáriem najdete v sekci Harmonogram promítání, kde naleznete také vzory harmonogramů.

NAŠE ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MOBILNÍ PLANETÁRIUM, z. ú.

Korunní 64, Praha 2, Vinohrady, 120 00

TELEFON: +420 777 985 448