Spolupracujeme a hlídejme to podstatné – plakát pro MŠ

Máme pro Vás plakát, který připravila paní Marina Šimanová. Rádi Vám ho přivezeme do školky. K plakátu, který by mohl viset v šatně dětí nabízíme seminář pro sborovnu, který pokryje všechna důležitá témata:

  • Neurovývojový kontext učení – evoluční, biologický a kulturní kontext
  • Zákonitosti učení a vývojová simulace mozku okolím 
  • Specifika dětí s vývojovými poruchami nebo ohrožených školním neúspěchem 
  • Zapojení dílčích funkcí při učení 
  • Dílčí funkce a jejich charakteristika – percepce, jemná a hrubá motorika, kognitivní funkce, propojení funkcí, jak zacházet s motivací
  • Kazuistiky dětí s vývojovými poruchami učení a chování 
  • Pět principů správného rozvoje dětí – učíme se postupovat podle struktury – praktické učení na konkrétních kazuistikách dětí z MŠ
  • Jak rozvíjet dílčí funkce v rámci programu MŠ – praktické ukázky náprav u dílčích funkcí, senzomotoriky a grafomotoriky
  • Jak pracovat s rodiči, kteří mají dítě s vývojovou poruchou – rozhovor, dílčí vedení k nápravě, interdisciplinární spolupráce, Percepčně motorická nápravná cvičení 

Délka semináře 4 hodiny.