DOBRODRUŽSTVÍ SE ZVŘÁTKY Z LESA – Ellen Tůmová, 3. třída

  1. Kapitola

JEDNOU SE V LESE SEŠLA VŠECHNA ZVÍŘÁTKA A ŘEKLA SI, ŽE POJEDOU NA VÝLET, ALE NEMOHLA SE DOHODNOUT KAM.

ASI PO DVOU HODINÁCH SE DOHODLA, ŽE POJEDOU DO PRALESA. LETĚLA DLOUHOU CESTU LETADLEM. KDYŽ VYSTOUPILA UVIDĚLA TU NÁDHERU, TY STROMY, TY VODOPÁDY. První den se seznamují se zvířátky, které tam žijí.

  1. Kapitola

Druhý den šla na vycházku a potkala pralesní žirafu, se kterou se spřátelila.  potom jim ukázala, kde bydlí. bylo to tam krásné a prostorné. ukázala jim, kde si můžou postavit DOMEČEK a pomohla jim se stavbou. Potom s ní obědvala i večeřela a potom už Byla noc.

  1. Kapitola

Třetí den se seznámila s tygrem proužkem. byl moc hodný a ukázal jim svůj domov. zavedl je k vodě a k jídlu. pak si s nimi povídal až do večera. potom už zase Byla noc a ZVÍŘÁTKA šla spát. takhle se seznámila za týden se všemi zvířátky v pralese.

  1. Kapitola

Přijela domů a všem povídala až do noci, jak se seznámila se zvířátky v pralese.