O třech žabkách – Viktorie Lím (7 let)

V hlubokém lese u rybníka byly žily tři žabky. Jedna se jmenovala Terka, druhá Viky a třetí Halel. Byla to trojčata. Jednoho dne je žabka maminka přihlásila do školy. Škola byla ve vedlejším lese u rybníka.

Učil je kapr a spolužáci žabek byli dvě kachny, jeden rak a jeden delfín. Jejich předměty byly angličtina, matematika a prvouka.

První den, v pondělí se učili matematiku. Násobení a dělení 1, 2 a 3 a také sčítání a odečítání do 100. Potom měli oběd a po obědě šli domů.

Kde si všechny tři žabky si pak doma hrály s kostkami. Postavily si velké věže a moc se jim to líbilo. Najednou zaťukal někdo na dveře a byl to spolužák delfín. Maminka šla otevřít. Delfín se zeptal, zdali si může hrát s žabkami. Maminka souhlasila. Delfín měl nápad, že by mohli spolu postavit nejvyšší věž. Nasmáli při stavění až jim ta věž nakonec spadla.

Druhý den, v úterý šli opět do školy a pan učitel kapr říká, že dnes půjdou na výlet a procvičí si prvouku. Od školy vyrazili lesem a viděli srnky, které honil myslivec s puškou. Ale nezastřelil je naštěstí.  Žáci se ptali pana učitele, proč chce srnky střelit. Pan učitel odpověděl, že neví. Ale žák rak to věděl a říká „střílí je proto, aby si z nich mohl udělat vestičku“. Potom děti zaujaly velké stromy a ptaly se pana učitele, jak se jmenují. Pan učitel říkal, to jsou jehličnaté stromy. Například toto je jedle, vedle je borovice a pak je smrk. Udělali takový okruh lesem zpět do školy.

Pan učitel se ve škole zeptal ve škole, jak se jmenovaly jehličnaté stromy, co jsme viděli v lese? Hlásí se delfín a říká viděli jsme borovici, jedli. Rak se hlásí také a říká a ještě smrk. Třetí den, to byla středa měli angličtinu, kde probírali oblečení. Po angličtině šli na oběd a měli pizzu.

Pan učitel plánuje na konec roku karneval, na který se žáci moc těší. Tři žabky, šly za pejsky. Delfín šel za žraloka, 2 kachny šly za kočky, rak šel za kraba a pan učitel měl masku krokodýla. Na karnevalu hráli židličkovanou a na sochy. K jídlu měli chipsy, popcorn, chlebíčky a bábovku a k pití džus a vodu. Měli soutěž o nejlepší masku a vyhrály ji 3 žabky. Výhra byla šampón.

Když karneval skončil, rozloučili se s panem učitelem a museli jít domů. Ale nebojte se! Byly prázdniny. A kdoví jestli mají prázdniny dodnes?