TRILOPARK

 Interaktivní Muzeum pravěku Trilopark je unikátním projektem, jenž se od klasicky pojatých muzeí liší svým konativním charakterem s maximálním důrazem na smyslovou zkušenost. Snažíme se mimo jiné, aby statické exempláře doslova dětem ožívaly pod rukama.

Všechny naše pořady jsou od začátku do konce lektorované plně kvalifikovanými, nadšenými lidmi, kteří se dětem skutečně věnují. Povídání plně uzpůsobujeme věku dětí – od školek až po žáky gymnázií.

Dáváme dětem možnost, aby si informace, s nimiž se setkávají v rámci učiva, ve filmech nebo populárně-naučných dokumentech či knížkách, zakusili a ověřili napřímo, svými smysly. Ohmatají si desítky skutečných, mnohdy unikátních zkamenělin (včetně dinosauřích kostí či zubů, stoličky mamuta, obřích trilobitů a mnohých dalších), v dílnách si pak na vlastní kůži vyzkoušejí práci paleontologů.

Vztaženo ke školní látce: zajišťujeme přesahy učiva do sféry hmatatelné reality, s důrazem na posilování klíčových kompetencí (dle RVP ZV), to celé s dobře promyšlenou nadstavbou mezipředmětových vztahů. Pokud nás navštívíte v našem muzeu, případně pokud v rámci projektu Mobilní Trilopark zavítáme my k Vám, uspořádáním samotného programu nekončíme. Pošleme Vám následně materiály, díky kterým budete moci dále pracovat jak s odlitky fosilií, tak s poznatky, které děti získají. Materiály využijete v prvouce, přírodopisu, ve výtvarné či pracovní výchově. Případně pro Vás uspořádáme navazující paleontologickou interaktivní exkurzi za zkamenělinami, během které si každé dítě založí svou vlastní sbírku.  

Možnost hrazení z šablon v rámci projektových dnů je samozřejmostí.

 

Návštěva u nás v Muzeu V Pražských Nuslích

Co se kapacit týče, jsme schopni uspořádat program pro dvě třídy současně. Zatímco jedna třída bude usilovně bádat v našich dílnách, druhá ve vedlejší místnosti absolvuje interaktivní výstavu. Po necelé hodině se skupiny vystřídají. Celkově pořad vyjde na necelé dvě hodiny času.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách: http://trilopark.eu/pro-prvni-stupen

 

Mobilní Trilopark u Vás na škole

Mobilní Trilopark je velmi dynamickým pořadem – navíc s tou výhodou, že nemusíte nikam cestovat hromadnou dopravou. My přijedeme k Vám, vše si nachystáme; a žádné z tříd následně nezabere program více než vyučovací hodinu, během níž se žáci vystřídají na třech stanovištích (s vykopávkou třímetrového dinosaura, s upovídanými zkamenělinami a s třetím stanovištěm, odkud si každý odnese hmotný výstup v podobě vlastnoručně vyrobeného odlitku).

Podrobné informace naleznete zde: http://trilopark.eu/mobilni-trilopark-pro-zs

 

Potkáte nás na této adrese:

 

Muzeum pravěku Trilopark,

Pod Terebkou 1139/15

Praha 4 – Nusle

 

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 732 865 798, anebo mailem (trilopark@gmail.com).