Trpaslík Ludvík – Barbora Novotná

Kdysi dávno se mezi obyvateli Líbeznic rozšířila pověst o trpaslíku Ludvíkovi, kterou si dnes bohužel málokdo pamatuje. Dříve, když bylo v Líbeznicích méně obyvatel než dnes, si občané často stěžovali, že je brzy ráno budí podivné zvuky, vycházející odněkud ze zahrad – jako by si tam někdo zpíval. Na zvláštní zvuky by si obyvatelé Líbeznic pravděpodobně zvykli, časem si však někteří z nich začali stěžovat, že se jim na zahradě ztrácejí květináče s rostlinami, které v nich měli vypěstované, a také květiny a zelenina ze záhonků. Nikdo nevěděl, kdo za tím vším stojí. Když se občanům Líbeznic nepodařilo ani během několika následujících týdnů záhadu vyřešit a najít pachatele, rozhodli se, že vše nechají osudu a počkají, zda se jim nepodaří hříšníka přistihnout při činu.

 Jednoho dne brzy ráno byl na jedné zahradě spatřen maličký tvor se slaměným kloboukem na hlavě, jak krade květináč s bylinkami a hlasitě si prozpěvuje. Občané, kteří pachatele viděli přes plot, na maličkého tvora vykřikli, trpaslík se vylekal, pustil na zem květináč a utekl dírou v plotě pryč. To bylo naposledy, co ho obyvatelé Líbeznic viděli, a také naposledy, co jim něco vzal.

Povídá se, že trpaslík, který dostal jméno Ludvík, ale nebyl zlý, a rostliny, které lidem bral, vysazoval na nejošklivější a nejsmutnější místa v Líbeznicích, aby je zkrášlil a vylepšil.

To je tedy vše k pověsti o trpaslíku Ludvíkovi, která se dříve mezi obyvateli Líbeznic povídala. Kdo ví, třeba je trpaslík Ludvík ještě dnes někde schovaný. V poslední době jsou mnohá ošklivá místa v Líbeznicích najednou osázená krásnými keři a květinami. Třeba v tom má prsty právě trpaslík Ludvík?

A jestlipak víte, kde můžete uvidět, jak vypadá trpaslík Ludvík se svým žlutým slamáčkem třeba hned teď? No přeci v Zahradnictví Líbeznice – to ho má totiž ve znaku.