Astra a kouzelní koně – Andrea Skopcová (11 let)

Kouzelní koně, nejsou to jednorožci ani Pegasové, jsou to divocí koně, kteří dokázali poznat, zda je má někdo rád. Někdo, ale ne všichni, najde lásku a důvěru v koně, a oni to poznají.

Žili byli divocí koně a ti se báli lidí. Žili na pastvinách daleko od lidí, kde mohli v klidu žít a nehrozilo jim žádné nebezpečí.

Jednou ráno  si jedna holčička jménem Astra řekla, že chce koně vidět. Lidé sice koně moc neviděli, ale někdo jednou koně viděl a nakreslil ho. A proto si řekla, že je prostě musí najít. Bylo jí asi 11 let.

Tak se vydala na cestu, sbalila si nějaké jídlo a pití a šla. Její cesta byla dlouhá a nemohla je najít, a tak přespala v lese pod širým nebem. Brzy ráno se probudila, a asi po dalších třech hodinách je konečně

našla. Bylo tam celé stádo a jejich vůdčí černý hřebec a bílá klisna, a jejich hnědé hříbátko. Byli tak krásní, a protože Astra uměla krásně malovat, tak je namalovala. Namalovala krásné obrázky, ale už byl večer a koně šli spát. Tak šla Astra taky.

Další den ráno se Astra probudila a rozhlídla se. Koně už byli vzhůru a pásli se. Astra si dala snídani a pak ji napadlo, že by se s nimi mohla spřátelit. Tak se kousek přiblížila, ale vážně jen kousek. Nejdřív si toho nikdo nevšiml, ale pak zpozornělo hříbě a nakonec začalo celé stádo utíkat. Po chvíli si všimli, že je nikdo nehoní, a tak se začali přibližovat pomalu zase zpátky, protože tam byla hodně chutná travička.

Asi za 20 minut byli zpátky a ji jen občas zkontrolovali, jestli se náhodou nepřibližuje. Ona se jen usmívala a kreslila obrázky. A pak se koně začali prohánět a hrát si.

Jednou se hříbátko zranilo, a tak se Astra  rozhodla, že mu pomůže. Šla k němu a dala mu nějaké jídlo. Ono se jí bálo, ale nemohlo utéct, a také pochopilo, že mu nechce ublížit. Starala se o něj a za pár dní se uzdravilo. Protože mu nechtěla ublížit, tak se jí přestalo bát, a nechalo se i pohladit. Když to uviděli jeho rodiče, tak se šli podívat blíž a nechali se také pohladit. Astra je pojmenovala, jmenovali se hříbě- Samuel, klisna-Rachel, hřebec-Jack.

Astra a Samuel byli velcí přátelé, Astra mu chodila pro dobrůtky a Samuel ji vozil na zádech. Po nějaké době Astra dojela na Samuelovi domů, a pak se lidé a koně stali přátelé.