Vyhlášeny 2 dotační výzvy na podporu prevence digitální propasti a na nákup digitálních učebních pomůcek pro soukromé a církevní školy z Národního plánu obnovy na r. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zveřejnilo výzvu pro soukromé a církevní školy k předkládání žádostí pro kalendářní rok 2022 o poskytnutí dotací z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Zdrojem financí je fond Evropské unie – Next Generation EUŽádosti o dotaci budou moci být podány do 30. 4. 2022!

Více informací a podmínky ZDE