Malá digitální univerzita

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita jsme ve spolupráci s IT experty vytvořili metodiky a podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách a základních školách, Malou digitální univerzitu.  Důraz klademe na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme např. programovatelného dřevěného robota Cubetto.
Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožní pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku svět ICT (informačních a komunikačních technologií). Program je vhodný pro děti od 5 do 8 let. 

Co program dětem přináší?
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky

Průběh programu
Vaši třídu navštíví naše lektorka či lektor s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí a výkresů (souprava je chráněna užitným vzorem).  Každá hodina má jasnou strukturu.  Je rozdělena do úseků, během nichž se děti účastní herních aktivit vztažených k tématu – vše formou her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi, robotickými hračkami, včetně dřevěného robota Cubetto. Děti pracují samostatně, ale také ve skupině, v hodině používáme reflexi i sebereflexi a prokládáme náročnější aktivity jednoduššími. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení, které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. Program je v souladu s RVP, byl vytvořen ve spolupráci s ICT odborníků a pedagogy, otestován v MŠ i ZŠ.
Každá lekce trvá 45 – 60 minut.

Imysleni_MŠ