Článek – Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Stejně jak se digitální technologie prolínají našimi životy, tak prostupují v posledních dekádách výukou a vzděláváním napříč obory. Míra jejich zastoupení a užitečnosti při osvojování dovedností vázajících se k jednotlivým předmětům bývá ovlivněna různými faktory. Od nedostatečné materiální vybavenosti v raných obdobích až například po slabé digitální povědomí hlavních aktérů vzdělávacího procesu. V současnosti jsou již digitální technologie nedílnou součástí výuky. Tento článek si klade za cíl seznámit učitele matematiky s oblastmi či procesy v rámci výuky, kdy jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům k získání matematických dovedností nebo ulehčují pedagogickou činnost učitelům.

– https://clanky.rvp.cz/clanek/23028/VYUZITI-DIGITALNICH-TECHNOLOGII-VE-VYUCE-MATEMATIKY-.html