Čtenářská gramotnost


Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určen všem mimopražským učitelům základních škol. Vznikl v rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a jeho cílem je soustředit na jednom místě veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti. Naleznete tu články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to ke všem čtyřem oblastem, na které je projekt zaměřený: Čtenářství, Tvůrčí psaní, Projektové vyučování, Mediální výchova.

  • Polytechnické vzdělávání
    Jedná se o hravé, nápadité a atraktivní vzdělávání v celé šíři a oblastech technických a přírodovědných oborů. Má být zaměřeno na inovativní metody, jak je zařadit do výuky, jak připravit materiály, které by respektovaly potřeby žáků a zvyšovaly jejich vnitřní motivaci k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání a dále vedly k požadovaným výstupům. Vzhledem k významu experimentování pro polytechnické a přírodovědné vzdělávání, je nutné si osvojit soubor kvalitních experimentů a zásady správného experimentování.
    Mělo by začít už v předškolním věku a ve větší míře pak pokračovat v ZŠ. Důležitá je podpora vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků v MŠ i ZŠ. Posílení a vytváření nových kompetencí v přípravě a realizaci výuky Fy, Ch, Bi a Ze, vlastivědy, přírodovědy a environmentální výchovy. Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti inovativních metod a experimentování. Rozvoj lektorských dovedností.