Letní škola 2022


Termín letní školy je 18. – 19.8. a 22-24.8.2022

Program a podmínky připravujeme, brzy zveřejníme a zprovozníme registraci. 

Váš tým MAP II pro Brandýsko

18. 8. 2022

Jiřina Bednářová – 9-16 hodin – Rozvoj řeči, fonologické uvědomování (čtenářská pregramotnost)  – Gymnázium J. S. Machara

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.