Zápisy


Zápis bude zveřejněn po jednání příslušné pracovní skupiny, projektového týmu nebo řídícího výboru.