Dějepis jinak

Spolek studentů archeologie nabízí rozšíření výuky pravěku ve školách.

Více v letáčku.