Karty IMAGLEE

Karty Imaglee jsou nástroj, který tříbí myšlení, zlepšuje vyjadřovací schopnosti a posiluje schopnost empatie. Též aktivuje bránici a roztáčí mozkové závity. V neposlední řadě inspiruje děti, rodiče, vynálezce i umělce k odhalování souvislostí mezi jevy. Tedy u kompaktního nástroje pro všechny, kdo (se) chtějí bavit a zároveň učit.

Více se dozvíte z reportáží:

ZDE

TADY