Domácí trénink – předškoláci – 7. díl

Rozvoj komunikačních a předškolních dovedností – 7. díl 

Slabikujeme

Pomůcky: kartičky s obrázky, lego kostičky, prostor pro poskakování, může být bubínek, pianko, flétna…

Postup: připravíme si kartičky s obrázky, dítě stojí/sedí u stolu. Dítě si vybírá obrázky, řekne slovo a vyslabikuje ho pomocí tleskání nebo bubínku. Pak počet slabik vyskáče – co slabika to hop – a pak ještě poskládá z lega na sebe tolik kostiček, kolik slabik je ve slově. Místo tleskání nebo bubínku můžete použít pianko, flétničku, nebo klidně bušit vařečkou do hrnce. Pokud máte předškoláka nebo školáka, můžete pomocí tónů na pianku nebo flétničce předvést délku slabiky – krátká dlouhá. Délka slabik se dá také předvést při skákání – dlouhá slabika je dlouhý skok, krátká krátký. Příklad: slovo žába – ŽÁ—BA – první skok dlouhý dopředu, druhý krátký na místě – první tón na pianku dlouhý, druhý krátký. Postup viz. foto postup a video na FB MAP Brandýsko a ZDE