Inspiromat MŠ

Čteme s dětmi

Inspirace, co a jak číst s dětmi – nečtenáři a začínajícími čtenáři. Webové stránky vznikly v rámci projektu „Rozvoj kreativity a kritického myšlení dětí“, který je realizován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy za finanční podpory...

KYBERPOHÁDKY

Projekt Kyberpohádky vznikl v návaznosti na dlouholetou práci odborníků a nadšenců z oblasti informačních technologií, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, kteří se mimo jiné věnují vzdělávání dětí, mládeže a učitelů, a osvětě v oblasti digitálních dovedností a bezpečnosti. Budulinek Karkulka Kuzlatka Pernikova_chaloupka Ruzenka...

Výlety šaška Tomáše – algoritmizace pro malé děti

Výukový software „Výlety šaška Tomáše“ slouží k rozvoji algoritmického myšlení dětí od útlého věku. Na mapách města, parku nebo zoologické zahrady budou děti přemýšlet, tvořit a řešit problémy. Postava Tomáše se pohybuje v síti cest a...

Jak rostla Praha

Spolek Zaedno vydal výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem na území Prahy a na jejich seznámení s kulturními a historickými hodnotami našeho hlavního města. Materiál má jak tištěnou, tak...

29 námětů pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností...

Srpen

Posekli obilí… … pole jsou smutná. Srpnové jablíčko slďounce chutná.   Práší se na cestách i louky vadnou, potoky nemají  už vodu žádnou.   Vzduch těžkne únavou, horko je všude. Snad kdyby přišel déšť…...

Červenec

Jahody už červenají, moje pusa svátek slaví. Třešně, hrášek, ředkvičky jsou pro mlsné jazýčky.   Zahrádku mám v létě ráda. Natáhnu si v trávě záda, přitom mám čas přemýšlet: Budu mlsat nebo plet?  ...