Tipy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Máte ve Vaší školce dítě s odlišným mateřským jazykem? Dítě, které Vám nerozumí, a nerozumí Vám ani jeho rodiče?

Zde je několik základních tipů, které se osvědčily a pomáhají Vám v praxi:

  • Mluvte pomalu, používejte jednoduchá slova, opakujte, používejte gesta a mimiku. 
  • Užijte jednoduché komunikační karty.
  • Ke komunikaci s dítětem přizvěte starší dítě.
  • S rodiči komunikujte písemnou formou, používejte přesné, krátké věty. 
  • Vždy uvádějte přesné datumy, časy a adresy.  

V případě, že potřebujete s rodiči komunikovat o fungování Vaší mateřské školy a souvisejících tématech, níže najdete přehledně zpracované materiály. Stačí pouze zvolit správný dokument a jazyk.

https://inkluzivniskola.cz/ms-informace-pro-rodice

Překlady a tlumočení zdarma pro MŠ zajišťuje NPI:

https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/

Toto vše a mnohem více najdete na stránkách:

https://inkluzivniskola.cz/materske-skoly