1_TIO a robosvět

PROJDEME SE ROBOSVĚTEM, 

TŘI, DVA, JEDNA, TEĎ. 

UKÁŽEME SPOLU DĚTEM, 

DIGITÁLNÍ SVĚT. 

Příběh obsahuje témata, která rozvíjejí digitální gramotnost dětí v těchto oblastech: každodenní život s technologiemi a osobní bezpečí, bezpečnost v digitálním prostředí. Příspěvek nabízí učitelům i dětem náměty k různorodým činnostem.