Manipulativní činnosti

Množinové představy

Dítě třídí na základě stejné vlastnosti (charakteristiky), např. má stejnou barvu, tvar, velikost jako ten druhý nebo další.

Množinové představy (VIDEO)

Zdroj: https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-pro-predskolni-vzdelavani