Modelové školní vzdělávací programy

Na tomto webu https://imysleni.cz/svp zveřejněná sada učebnic „Informatika PRIM“ odpovídá inovovanému státnímu Rámcovému vzdělávacímu programu z informatiky pro základní školy z roku 2020. 

K nim byly vytvořeny pro potřebu škol a učitelů modelové školní vzdělávací programy pro snadnější sestavení obsahu vzdělávání v informatice podle nových RVP pro schválenou hodinovou dotaci 2 + 4. Školy se mohou, pokud se tak rozhodnou, jimi inspirovat nebo je převzít a upravit.