Manipulativní činnosti 5

Mnohostní představy – Kvantita 

Dítě vnímá a určuje množství (včetně „málo”, „nic”, „hromada”), využívá různé modely a reálné reprezentace včetně různých konfigurací (nejen lineárních).

Mnohostní představy (VIDEO)

Zdroj: https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-pro-predskolni-vzdelavani