Manipulativní činnosti 6

Geometrické představy – Shodnost 

Díky vnímání shodnosti může dítě postřehnout odlišnosti, učí se rozlišovat. Spontánně rozvíjí odhad.

Geometrické představy (VIDEO)

Zdroj: https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-pro-predskolni-vzdelavani