Webinář – ZDRAMA – Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ

Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ

Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

Datum: 4. března 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: Mgr. Petra Ristić
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma
Přihlášení ZDE 
 

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při práci s celou třídou v MŠ s ohledem na psychickou pohodu a zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Pedagogové získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou schopni využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Použití videozáznamů poskytne jasný vhled do přímé práce s dětmi s OMJ a zavádění doporučených zásad do praxe.

OBSAH
Hlavním tématem semináře je zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu. Seminář je doprovázen názornými ukázkami a příklady z praxe. Na základě pojmenovaných a vyvozených zásad si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních činností.

  • definování opatření, která mohou podpořit dítě s odlišným mateřským jazykem zvládat běžný den v MŠ,
  • vyvození zásad pro zapojení dětí s OMJ do řízené činnosti,
  • práce s publikací Nápadníček a konkrétními zpracovanými činnostmi,
  • videoukázky konkrétních řízených činností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT-39908/2020-4-97. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je realizován na základě projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.