Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

Lektorka: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Algebraické výrazy a jejich úpravy představují jedno z kritických míst matematiky 2. stupně. Pro řadu žáků je vysoký stupeň abstrakce překážkou pro další poznávání matematiky. Pro zvládnutí tohoto tématu je žádoucí, aby žáci pochopili logiku, jakou se řídí pravidla manipulace s výrazy. Jedna z možností spočívá ve využití geometrii, konkrétně pojmu obsah, a to prostřednictvím tzv. algebraických dlaždic. Webinář představí možnosti a rizika tohoto didaktického prostředí.

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů