webináře

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují? Jak rozvíjet u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Snažím se držet pravidla, že když se děti učí...

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková Určeno pro: ZŠ Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. Představíme si nástroje, které využívají...

Začínáme s programem GeoGebra

Začínáme s programem GeoGebra Lektorka: Mgr. Veronika Havelková Určeno pro: ZŠ/SŠ Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s webovými stránkami www.geogebra.org, zejména s jednotlivými variantami programu a...

Hry v hodinách matematiky

Hry v hodinách matematiky Lektorka: Mgr. Pavla Sýkorová Určeno pro: ZŠ Hledáte náměty do hodin matematiky? V tomto webináři lektorka představí vybrané hry a aktivity, vhodné aplikace a on-line zdroje. Webinář je zaměřen na konkrétní...