webináře

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují? Jak rozvíjet u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Snažím se držet pravidla, že když se děti učí...

Deskové hry do výuky matematiky

https://audiovideo.rvp.cz/videa/obecne-4221-online_setkani_moderni_karetni_a_deskove_hry_k_rozvoji_matematicke_gramotnosti.mp4 https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15783

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková Určeno pro: ZŠ Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. Představíme si nástroje, které využívají...

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ)

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ) Lektorka: Mgr. Petra Boháčková Určeno pro: ZŠ Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací ve výuce různých předmětů...

Začínáme s programem GeoGebra

Začínáme s programem GeoGebra Lektorka: Mgr. Veronika Havelková Určeno pro: ZŠ/SŠ Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s webovými stránkami www.geogebra.org, zejména s jednotlivými variantami programu a...

Hry v hodinách matematiky

Hry v hodinách matematiky Lektorka: Mgr. Pavla Sýkorová Určeno pro: ZŠ Hledáte náměty do hodin matematiky? V tomto webináři lektorka představí vybrané hry a aktivity, vhodné aplikace a on-line zdroje. Webinář je zaměřen na konkrétní...