Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ)

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ)

Lektorka: Mgr. Petra Boháčková

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací ve výuce různých předmětů pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Půjde především o aplikace, které si učitel může naplnit vlastním obsahem. Zamyslíme se i nad tím, kdy je vhodné takovou aplikaci ve výuce použít. Zaměříme se na využití vhodných moderních a efektivních forem výuky s digitálními technologiemi opět v různých předmětech.

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ)