Manipulativní činnosti 7

Množinové představy – Rytmus a kombinatorika

Vytvářením pravidelností a opakováním téhož úseku vzniká rytmus. Dítě učíme vnímat a odhalit pravidelnosti v řadě i na ploše. Dítě vytváří vzory a tak si rozvíjí kombinační a alternativní myšlení

Množinové představy (VIDEO)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=m-TKpvgphqg&feature=youtu.be