Kavárna pro češtináře – 7.4.2021

Příspěvky účastníků z druhého setkání Virtuální kavárny pro češtináře.

 

  • Práce s ilustrací – žáci si přečtou nebo poslechnout text – k textu pak mají za úkol připravit ilustraci. 
  • Myšlenkové mapy – k tématu publicistických útvarů – tvořit myšlenkovou mapu a také kresbu (např. reklama…..) 
  • http://klarasmolikova.cz/kniha/vstupte-do-literarniho-doupete – Soubor pracovních listů provede tvůrčím procesem psaní a s tím souvisejícím rozvojem čtenářských dovedností – pro 2. stupeň 
  • http://klarasmolikova.cz/kniha/zakousnete-se-do-knihy – Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty.