BESIP – výukové spoty – MŠ

BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravil metodiky pro výuku dopravní výchovy v MŠ. Tuto metodickou řadu doplňují videospoty věnované bezpečnému pohybu předškolních dětí v silničním provozu a pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu.

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Vyukove-spoty-pro-MS