29 námětů pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností a zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.  

Celou publikaci pro mateřské školy si můžete stáhnout na adrese: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/22918/publikace_predskolni_vzdelavani.pdf