Jak vznikl první přechod – Bára Jirková (11let)

Byla jednou jedna zebra, která bydlela ve městě. Lidé na ní byli často naštvaní, protože pořád vbíhala do cesty a ani se nerozhlédla. Tolikrát vběhla do cesty že se lidé divili že jí ještě nic nesrazilo. Ale jednoho dne bohužel srazilo. Zebra se šla projít do parku, ale cestou musela přeběhnout čtyřikrát cestu. Tři z nich v pohodě překonala, ale poslední byla obzvlášť nebezpečná, byla totiž uprostřed křižovatky. Zebra se rozeběhla přímo pod jedoucí auto. Auto jí srazilo a zebry nezbylo nic jiného než jen pruhy na silnici. Řidiči aut raději vždycky přibrzdili u těch černobílých pruhů na silnici, aby se tam nestala nikomu stejná nehoda jako zebře. Chodci si toho všimli, že u těch pruhů auta přibržďují, využili toho a přecházeli přes ně. Řidiči si na to zvykli, že tam přecházejí chodci, tak těm černobílým pruhům začali říkat zebra, na památku té zebře ale odborněji tomu říkají přechod. Po čase takových přechodů nakreslili více. Z toho plyne že naše zebra vlastně vynalezla přechod. A i když jí chudáka vlastně srazilo auto, vlastně to znamená že všechno zlé bylo k něčemu dobré, protože „zebřin“ přechod zachránil plno lidských životů…