Kostel svatého Martina v Líbeznicích – Natálie Ženčuchová, ilustrace Kristýna Brodská

Je tomu již hodně dávno, kdy v Líbeznicích jednou na podzim mnoho lidí onemocnělo neznámou nebezpečnou chorobou a někteří dokonce umírali, bylo to bídné období. Jednoho dne se celá vesnice sešla na malém návrší u hřbitova. Lidé poklekli a modlili se, aby byli zdraví a mohli pracovat, aby si mohli v Líbeznicích hezky žít. Najednou se na zamračené obloze objevil proud světla a tím proudem světla přijížděl jezdec na koni, zahalen do dlouhého pláště.

Lidé úžasem oněměli a jen se dívali. Byl to svatý Martin, ochránce chudých a nemocných. Zahalil všechny líbeznické občany do svého pláště, který zářil uzdravujícím světlem. Všichni se najednou cítili plní síly a energie. Stal se zázrak. Vrátili se do svých domovů šťastní a zdraví. Od té doby se jim dařilo dobře a na počest svatého Martina postavili kostel na tom místě u hřbitova, kde se jim zjevil.

Kostel svatého Martina stojí v Líbeznicích dodnes a každý tam může jít poprosit jeho patrona o splnění svého přání.